Отменена е заповедта за назначаване на Иван Демерджиев за зам.-министър на вътрешните работи

TV Evropa