Характеристика на грабването

Библейско поучение на тема "Характеристика на грабването" от Стоян Стоянов.

stoyan_stoyanov