"5 минути София" - Охридската архиепископска корона

От тъмните подземия на Съдебната палата в София изпод черната пепел на тонове въглища в началото на 90-те години на 20 век ще излязат няколко стари военни сандъка. На някои от тях все още стоят непокътнати печатите на две от българските дивизии, сражавали се в Първата световна война в Македония и Одринска Тракия.

fiveminutessofia