Химически следи над България - chemtrails 2012

Разпръскване на голямо количество аерозолни химикали над България на 11 септември 2012.
Ясно се вижда как се извършва смесването на различните химични компоненти във въздуха. Цел - опити за изкуствено управляване на времето и контрол на климата.

somnambuli