VBox7 logo

Химически следи над България - chemtrails 2012

148 12.09.2012 Инфо

Разпръскване на голямо количество аерозолни химикали над България на 11 септември 2012.
Ясно се вижда как се извършва смесването на различните химични компоненти във въздуха. Цел - опити за изкуствено управляване на времето и контрол на климата.