Една обикновена неделя 2

преход с атв и мотор от село Мирково до Манастир 7-те Престола!

kkulishev