5 минути София - Гербът на София

Историята започва от кабинета на столичния кмет Христо Попов през 1900 г. с една телеграма от Париж. В депешата французите настояват да бъде пратен един образец от герба на София, за да бъде окачен в тържествената зала на Всемирното изложение. Добрата нов

fiveminutessofia