My God And King (subs)

мой бог и цар!
единствено теб възхвалявам.
ти си този, когото търся
за през цялата вечност.
ти си моята сбъдната мечта,
копнея да бъда единствено с теб!
така аз виждам всичко ново.
о, господи!
с очи, гледащи само към теб!

ivelisto