България е на второ място по заболяемост от коронавирус на Балканите

TV Evropa