УЕФА сключи договор с "Европол" в борбата срещу уговорените мачове

УЕФА сключи меморандум с полицейската служба на Европейския съюз ("Европол") за взаимно сътрудничество с цел засилване на борбата с уговорените мачове. Меморандумът предвижда взаимно предоставяне на специалисти и услуги, редовни двустранни консултации в такива сфери като уговорени мачове и свързаната с тях престъпност, а също така и обмяна на опит и информация, отнасяща се за тези сфери.

TV Evropa