Вълчо Камарашев: Колкото и да ни е тежко понякога, усмихвайте се!

Чистата комедия стига до пошлявини. Затова в нея трябва да има и движение към нещо сериозно и дори тъжно. Чистата трагедия пък стига до скука. Във всяка трагедия трябва от време на време да има и хумор.Тази рецепта за добър спектакъл даде в интервю за пре

TV Evropa