Видео урок епизод 1 ! Как да си направим топче, бягащо от курсора чрез Macromedia 8.

Ето обещания скрипт: on(rollOver) { function randRange(min:Number, max:Number):Number { var randomNum:Number = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min; return randomNum; } _x = randRange (50, 500); _y = randRange (50, 350);

gamingstudiobg