Масурски и 4pk - Sound Vandalism

Режисьор и монтаж: Ивайло Тотев (HRBR TV) Музика: Aпостол Найденов (Nowallz) Текст: Масурски (Silent City) & 4ПК Запис: XPRSN STUDIO Аудио обработка: Апостол Найденов(Nowallz) Повече инфо на: XPRSN.ORG

xprsntv