Полша глобена да плаща 1 млн. евро на ден за неизпълнение на решение на Съда на ЕС

TV Evropa