Плановете за единство на антихриста - белезите на звяра

2014 година бе особено забележителна за папата. Изглежда, че този популярен харизматичен водач става все по-влиятелен на планетата, протягайки ръка отвъд разделението, за да се свърже с много влиятелни религиозни и политически фигури с цел да намерят обща основа. Но какво всъщност става? Пастор Дъг Бачелър преразглежда събитията за от последната година в светлината на библейските пророчества и разисква какво означава всичко това за нас.

stenli_