VBox7 logo

Печеливша Ситуация За Планетата:

КЛИМАТЪТ СЕ ПРОМЕНЯ... Интервю с
д- р Раджендра Пачаури, ръководител на
Междуправителствената група по изменение на климата към ООН (IPCC)