Що е това оргонит и как се прави в " Отблизо с Мария"

БНТ 1, що е това оргонит и как се прави в "Отблизо с Мария" - 15.04.2014

elza_panayotova