Увеличава се интересът на туристите към родните планини

Интересът на родните и чуждестранни туристи към българските планини се увеличава. Особено предпочитани са маршрутите в Рила и Пирин, отчитат планинските водачи.

TV Evropa