Спомен за първата целувка - Владимир Башев

Тогаз посегнах... И нощта прозвънна,
нощта прекрасна музика роди,
небето във очите ти потъна
и аз докоснах с устни две звезди...

deia68