Банката за развитие ще отпуска заеми по три оперативни програми

Българската банка за развитие ще отпуска заеми на бенефициенти по т.нар. проекти, генериращи приход по оперативните програми "Транспорт", "Околна среда" и "Регионално развитие". Това ще стане със средства от кредита от Европейската инвестиционна банка от

TV Evropa