Вокална аудио кабина за студийни записи

Изработване и сглобяване на изолирана кабина за вокални аудио записи. Използвани са 10см ЕПС изолация, затворена от 0,9мм ОСБ плоскости.

mcbobby