VBox7 logo

Halil Sezai Paracikoglu - Isyan Превод

3 545 07.02.2012 Инфо

Icim yanar, icim kanar da
Isyan!
Geriye bir avuc yalan
Beni bu derde sen attin da, gittin ya kafam hep duman