Медицинска Топка, Хвърляне !

медицинска топка, уникално хвърляне !

killerbug