VBox7 logo

Европейската Северна Корея

53 20.09.2019 Инфо

Албания е единствената държава от бившия Източен блок, останала незасегната от бурните промени през 1989 година. Там като че ли времето е спряло. Неслучайно я наричат "европейската Северна Корея".