Move Week Plovdiv 2015 - Аеробика с Фам

Благодарим на всички, които присъстваха!
http://www.kamato.bg/programa/

smart_studio_kamato