Новото време Европа и Османската империя

В образователния клип са маркирани хронологичните граници на Новото време (модерната епоха), промените в стопанския, социалния и културния живот в Европа през отделните периоди на епохата и на фона на тези процеси в Европа са откроени промените и техните последици за Османската империя след ХVІІ в.

kapka_ivanova