Започнаха реставрационните дейности на уникалните мозайки от Епископската базилика в Пловдив

Започна демонтажът и реставрационните дейности на уникалните мозайки от Епископската базилика в Пловдив. Обектът се датира от 4 век, и е интересен именно с мозаячния килим, който покрива целия под на базиликата, от близо 1400 квадратни метра. Майстори от древния Филипопол са изработили изображенията, които са без аналог. Епископската базилика е била централната църква на древния Филипопол, в пълния й блясък тя ще бъде експонирана през 2017 година.

TV Evropa