Европа е в предвоенна обстановка. Мигрантското нашествие продължава -07.09.2016 г.

delfini