Както елена пръхти - 09.12.2011г. - Х. М. Ц. Даром сте приели , даром давайте - Варна - кв. Вл

Богослужение - Хваление - Християнски Мисионерски Център - Даром сте приели , даром давайте - гр.Варна - ке.Владиславово с Пастор Петър и Хвалител - Гаджо

fahri_tahirov