Минният монопол опоска златото и медта

Минната камара в България, която стопанисва най-големите находища на подземни богатства, годишно прибира стотици милиони, докато за държавата остават жълти стотинки. Председателят на камарата Лъчезар Цоцорков, който е шеф на меднодобивния комбинат „Асарел

vwwv