Не се предвижда промяна в срока на валидност на сертификатите за ваксинация у нас

TV Evropa