Do you like it? | open collab

Записването става чрез коментар с номера на часта, която желаете.. когато всички се разпределят ще пратя частите с пояснения за колаба. Ако имате въпроси - ask.

hotmess