Част за колаб.

Това е частта ми за колаба на collabxperfect. Тук давам кредит на miss_london, благодаря и на теб. Може би накрая малко не ми хареса, but.. who care? ОУН: Sabi_; borntosmile

littlefragile