Какво липсва на капиталовия пазар в България?

TV Evropa