Юрий Вълковски от Reach for change на Форум Ключ, революция, декември 2015 г.

Форум КЛЮЧ рЕволюция се реализира в новооткритата Социална Чайна в гр. Варна и с подкрепата на Община Варна

klyuch