ПЛЕВЕН - МОЯТ ГРАД В РАЗВИТИЕ /клипче 82/

30.03.2021 г.
Преасфалтиране на участък от улица "Стефан Караджа" от кръстовището с улица "Знеполска" до кръстовището с улица "Гургулят". Изкърпване на асфалтовата настилка на улица "Знеполска".

27.04.2021 г.
Разходка по вече готовата улица "Стефан Караджа".

gwlahliev