Благотворителен концерт 22 декември 2010

Благотворителен концерт организиран от СНЦ "Партньори - Дупница" в рамките на кампания по набиране на средства за закупуване на оборудване за ЦСИРД - Дупница

thelads