"5 минути София" - Ваза Диатрета

2001 г. По време на археологически разкопки в Южния парк в София са разкрити останките от късноантичен мавзолей. В погребалната камера има 3 масивни каменни саркофага. В калта до тях проблясват няколко сини стъкълца...

fiveminutessofia