Голът на Ирфан Джан Каведжъ срещу Швейцария

gong_euro2020