Какво представлява радиохирургията?

http://cancercare.bg
Радиохирургията е един от най-иновативните методи за лечение на рак. Представяме Ви д-р Илиана Колева, началник на отделението по лъчелечение към УМБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. София. Тя ще Ви запознае подробно с този вид лъчелечение.
За допълнителна информация може да посетите нашата страница:
https://www.cancercare.bg/lechenie/lacheterapia/

cancercare