Едно погрешно начало, но след това смая цялата зала!

onestarr