ЕС, САЩ, Русия и Украйна подкрепиха ”пътната карта” на ОССЕ

ЕС, САЩ, Русия и Украйна подкрепят предложената от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа пътна карта за разрешаване на украинската криза. От ОССЕ напомниха, че предложеният от председателя на организацията документ има за цел да помогне най-вече за намирането на изход от кризата.

TV Evropa