VBox7 logo

121 21.03.2011 Инфо

При нас е един представител на високия клас монитори - EIZO FlexScan EV2333W. Това, което прави разликата между мониторите е вида на матрицата. Тя е определяща при изработката, класификацията и цената. Най-общо матриците