Toni Storm vs. Io Shirai: WWE NXT, Jan. 22, 2020 (Full Match)

Toni Storm vs. Io Shirai: WWE NXT, Jan. 22, 2020 (Full Match)

WWE Official