Благодаря за невероятно докосващия текст на МАРИЯНА ТРАНДЕВА...Прегръщам те миличка...

mardi_nel