Ховърборд лоулккар Сливен rotate rotate

почти копие на японския прототип

todor brassmonger