Cartoon Network България – безкрайни стари реклами

Рекламите от 2010-2012, които въртят по българския канал до ден днешен.

BlooMаc