Концепция на iPhone 7

Концепция на iPhone 7 представя интересни дизайнерски промени в Home бутона и двете камери на гърба. Вижте повече за него в Smart News: http://goo.gl/G3oIpD; Directed & Edited by @nikolainikoloff & @Luba6ky

smartnews