Гърбат кит мина близо до лодка край бреговете на Калифорния

TV Evropa