ЕК подписа договор с фармацевтичната компания "Eли Лили“ за доставка на препарат с антителa

TV Evropa